And the Oscar goes to…

Czy wiecie, że… •    Pierwsza gala, przyznawanej przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, nagrody  w dziedzinie filmu odbyła się  w 1929 roku w Hollywood i trwała zaledwie 15 minut.  Na sali znajdowało się tylko 250 osób. Ceremonia rozdania Oscarów nie budziła wówczas tak dużego zainteresowania mediów, jak dzisiaj – przybyli na miejsce dziennikarze, szybko […]

Continue reading →